AgriTax levert u alles wat u wilt weten over de waarde van agrarische grond:

 • zorgvuldig gescreende marktgegevens
 • onderbouwde waarderapporten
 • ramingen voor grondverwervingsprojecten
 • trends in waardeontwikkeling

AgriTax-Scherm

Onze kwaliteitsgarantie

Onze landelijk dekkend register met gescreende transactiedata en de unieke waarderingsapplicatie garanderen objectieve en efficiënte informatievoorziening. Onafhankelijke, gecertificeerde taxateurs garanderen de kwaliteit van de geleverde rapportages.

Toepassingen

AgriTax biedt oplossingen voor verschillende waarderingsvraagstukken. Een schematisch overzicht:

Grootschalige projecten

 • trendrapporten over marktontwikkelingen
 • leveren van gescreende marktinformatie
 • kostenraming van grondverwerving voor ruimtelijke plannen
 • validatiewaarderingen bij aan- en verkoop
 • input voor nacalculaties rond grondaankopen

Individuele taxaties

 • trendrapporten over marktontwikkelingen
 • leveren van gescreende marktinformatie
 • validatiewaarderingen bij aan- en verkoop
 • taxaties t.b.v. pachtprijsvaststelling

Financiële vraagstukken

 • trendrapporten over marktontwikkelingen
 • het waarderen van beleggingsportefeuilles
 • waardebepalingen voor fiscale doeleinden
 • waardebepalingen voor financiering
 • validatie van taxatierapporten