Verantwoording

AgriTax screent de transactiegegevens van agrarische gronden op basis van een uniform screeningsprotocol. De brongegevens betrekken wij van het Kadaster. Wij voegen daaraan informatie toe die voor de waardering relevant is.

De unieke waarderingsapplicatie met landelijk dekkende transactie-informatie staat borg voor zorgvuldige en efficiënte dienstverlening. Onze gecertificeerde taxateurs en rentmeesters controleren de kwaliteit van de informatie en de werking van de applicatie.

vastgoedcert_agritax_wiberg_taxaties
AgriTax | Wiberg Taxaties Rentmeester

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruik in andere situaties of andere doelen dan waarvoor onze rapporten zijn opgesteld, noch jegens anderen dan de opdrachtgever.
Op onze leveringen is de ‘Regeling van Rentmeesters 2015’ van toepassing.