Waarderingsproducten van AgriTax

Marktrapport

Marktrapport

AgriTax levert gescreende transacties rondom een door de aanvrager gekozen locatie, over een periode naar keuze. De informatie wordt gepresenteerd in overzichtelijke kaarten en tabellen. Dit rapport is zeer geschikt voor taxateurs die een goede onderbouwing willen geven aan hun eigen taxaties.

Waarderapport

Waarderapport

Ons waarderingsmodel bepaalt de reële hectareprijs van agrarische grond, uitgaande van de definitie van vrije marktwaarde en gebaseerd op de waardepeildatum en perceelkenmerken die de aanvrager verstrekt.

Wij onderbouwen onze waarde-indicatie met goedgekeurde, actuele marktgegevens uit de directe omgeving. 

Projectraming

Projectraming

AgriTax stelt ramingen op van de marktwaarde van alle in een project betrokken percelen. Deze ramingen worden gebaseerd op beschikbare gescreende marktgegevens en de kenmerken van betrokken percelen.

Waarde-trend

Waarde-trend

Wij rapporteren over de marktontwikkelingen in door de opdrachtgever gedefinieerde segmenten van de agrarische grondmarkt.