Online expertise bij waardering van agrarische grond

 • null

  Gescreende marktgegevens

 • null

  Landelijke dekking

 • null

  Snel resultaat

 • null

  Kostenbesparing

Arcadis
Vastgoedpro
Antea Group
Hofrijck

AgriTax levert alles wat u wilt weten over de waarde van agrarische grond:

 • zorgvuldig gescreende marktgegevens
 • onderbouwde waarderapporten
 • ramingen voor grondverwervingsprojecten
 • trends in waardeontwikkeling

Onze kwaliteitsgarantie

Onze landelijk dekkend register met gescreende transactiedata en de unieke waarderingsapplicatie garanderen objectieve en efficiënte informatievoorziening. Onafhankelijke, gecertificeerde taxateurs garanderen de kwaliteit van de geleverde rapportages.

Toepassingen

AgriTax biedt efficiënte ondersteuning bij verschillende waarderingsvraagstukken:

Grootschalige projecten

 • trendrapporten over marktontwikkelingen
 • leveren van gescreende marktinformatie
 • kostenraming van verwervingskosten t.b.v. ruimtelijke plannen
 • validatiewaarderingen bij aan- en verkoop
 • nacalculaties van grondaankoopprojecten

Individuele taxaties

 • trendrapporten over marktontwikkelingen
 • leveren van gescreende marktinformatie
 • validatiewaarderingen bij aan- en verkoop
 • waardebepaling t.b.v. pachtprijsvaststelling

Financiële vraagstukken

 • trendrapporten over marktontwikkelingen
 • het waarderen van beleggingsportefeuilles
 • waardebepalingen voor fiscale doeleinden
 • waardebepalingen voor financiering
 • validatie van taxatierapporten